Energia gas and power d.o.o.

Energia gas and power d.o.o. je del mednarodne skupine Europe Energy, katera deluje na področju trgovanja, svetovanja in prodaje električne energije ter plina končnim odjemalcem.

S svojimi podružnicami v Beogradu, Bratislavi in Tirani je razvila pravo logistično platformo, katera olajšuje vsakodnevno komunikacijo, nujno potrebno za nemoten potek poslov.

Odlična geografska lega ji omogoča trgovanje z električno energijo in plinom v več kot 20-ih državah po Evropi, vse do Turčije in Ukrajine.

NAŠE PODATKE

Energia gas and power d.o.o.

Besedilo: ”Podjetje Energia gas and power d.o.o. je bilo v Sloveniji ustanovljeno leta 2016. V istem letu je družba vstopila v bilančno shemo Borzena in se kot dobavitelj električne energije registrirala pri SODO ter tako uspešno začela dobavljati električno energijo družinam in podjetjem v Sloveniji.

Inovativnost se kot temelj skupine pojavlja v vseh vidikih njenega poslovanja, predvsem v rešitvah za družine in podjetja ter v pozornosti, namenjeni razumevanju potreb strank.

Trenutno Europe Energy prodaja električno energijo in plin preko svojih podružnic v Sloveniji, Romuniji in v Srbiji. Dobava električne energije in plina se je pričela tudi tudi v Gruziji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori in Albaniji.

Za skupino Europe Energy je ključnega pomena prisotnost na trgu vsake od navedenih držav, inovativnost in postavljanje potreb svojih strank v ospredje. Njeno zanimanje je še posebej usmerjeno napram mednarodnim skupinam, katerim bi lahko postala najboljši partner pri dobavi električne energije in plina.”