9 júl 2018

Ali zastarela tehnologija vpliva na porabo električne energije?

Starejše naprave v proizvodnji navadno porabijo več električne energije kot istovrstne nove. Včasih se investicija v novo in varčnejšo napravo izplača bolj kot obratovanje stare – bolj potratne naprave