9 julij 2018

Kaj storimo, ko je dobava električne energije prekinjena?

Najprej se je potrebno prepričati, da problem ni nastal v našem domu. Preveriti je potrebno varovalke in glavno stikalo. Če je oboje v normalnem stanju, se pokliče dežurno službo pristojnega distribucijskega podjetja in sporoči izpad napajanja. Operaterju boste morate posredovati ime, naslov ter št.merilnega mesta
V primeru prekinitve dobave električne energije, zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (npr. v primeru neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnati ter je z dobaviteljem sklenjena nova pogodba o prodaji in nakupu električne energije.