9 júl 2018

Kaj storimo ko je dobava električne energije prekinjena?

Najprej se je potrebno prepričati, da problem ni nastal v našem domu. Preveriti je potrebno varovalke in glavno stikalo. Če so varovalke in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali imajo pri sosedih električno energijo. Če ugotovimo, da jo imajo, je problem najverjetneje v našem domu (glavna varovalka ali modernejšemu števcu prigrajena stikalna naprava, ki jo ponovno lahko vklopimo sami). Če tudi sosedje nimajo elektrike, oziroma sumimo, da je pregorela glavna varovalka, pokličemo dežurno službo pristojnega distribucijskega podjetja in sporočimo izpad napajanja. Prekinitev dobave sporočite na tel.št. za prijavo napak. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter št.merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo.
V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnati ter je z dobaviteljem sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije.