9 júl 2018

Kaj storiti v primeru daljše prekinitve dobave električne energije?

V primeru daljše prekinitve dobave električne energije (odvisno od letnega časa) ugasnite vse naprave za električno ogrevanje oziroma hlajenje. Ugasnite vse električne naprave z izjemo ene luči, ki bo služila kot indikator vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja električnega omrežja. Hladilnike in hladilne skrinje odpirajte ekonomično (ne puščajte jih dalj časa odprtih). Po ponovni vzpostavitvi dobave električne energije naprave za ogrevanje/hlajenje in druge električne naprave vklapljajte postopoma, v daljšem časovnem obdobju, da zmanjšate obremenitve v sistemu in s tem tudi zmanjšujete težave pri ponovnem vzpostavljanju (normalnega) obratovanja sistema. Operaterju sporočite nastalo okvaro v vašem kraju. Če ne morete vzpostaviti zveze, oziroma je linija zasedena, je to verjetno zaradi tega, ker bi tudi drugi radi sporočili, da so nastale motnje v napajanju. V kolikor imate neodvisni vir napajanja poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja.