9 julij 2018

Kaj storiti v primeru daljše prekinitve dobave električne energije?

V primeru daljše prekinitve dobave električne energije ugasnite vse naprave za električno ogrevanje oziroma hlajenje, ter vse ostale električne naprave, z izjemo ene luči, ki bo služila kot indikator vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja električnega omrežja. Hladilnike in hladilne skrinje odpirajte ekonomično (ne puščajte jih dalj časa odprtih). Po ponovni vzpostavitvi dobave električne energije naprave za ogrevanje/hlajenje in druge električne naprave vklapljajte postopoma, v daljšem časovnem obdobju, da zmanjšate obremenitve v sistemu, in s tem tudi težave pri ponovnem vzpostavljanju (normalnega) obratovanja sistema. Operaterju sporočite nastalo okvaro v vašem kraju. V kolikor imate neodvisni vir napajanja poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja.