9 julij 2018

Kako distribucijsko podjetje ukrepa ob prekinitvah napajanja?

Osnovno načelo je, da distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje čim večjemu številu kupcev v najkrajšem možnem času. Postopek vzpostavitve napajanja je naslednji: distribucijski center vodenja vzpostavi napajanje razdelilnih transformatorskih postaj 110/SN kV. Pri vzpostavljanju napajanja so transformatorske postaje najpomembnejše. Distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje za zelo pomembne kupce, kot so bolnice, vodne črpalke ipd., popravi električne vode, ki napajajo večje število kupcev, da omogoči ponovno napajanje čim večjemu številu kupcev v čim krajšem možnem času, popravi napake na transformatorjih in pri kupcih.