9 julij 2018

Kako si lahko znižam stroške električne energije, če imam dvotarifni števec?

Cena elektrike je nižja v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22:00 in 06:00 uro naslednjega dne, ter vse sobote in nedelje. Za poslovne odjemalce ima pomembno vlogo možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, saj je to najlažji način zniževanja stroškov elektrike za podjetja (pri energiji in omrežnini). Na strošek omrežnine ima vpliv tudi dosežena konica – nižja kot je, nižji bo omenjeni strošek. Konica se meri na 15 minutne intervale, znižate pa jo lahko tako, da izničite faktor istočasnosti obratovanja strojev (velikih porabnikov ne vklapljate istočasno).