9 júl 2018

Kako si lahko znižamo stroške nakupa eleketrične energije pri strukturi cenika VT-MT pri energiji in omrežnini?

Cena elektrike je nižja v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22:00 in 06:00 uro naslednjega dne ter vse sobote in nedelje. Za poslovne odjemalce ima pomembno vlogo možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, saj je to najlažji način znižanja stroškov podjetja za električno energijo. To velja za zniževanje stroškov pri energiji in omrežnini. Pri strošku omrežnine pa ima vpliv tudi dosežena konica, ki naj bo čim nižja. To pa pomeni, da morate izničiti faktor istočasnosti obratovanja strojev oz., da velikih porabnikov ne vklapljate istočasno. Konica se meri na 15 minutne intervale.