9 julij 2018

Obračun izkazuje preveliko porabo električne energije. Kako ukrepati?

Zadevo lahko najlažje preverite kar sami in sicer s tem, da stanje števca na računu primerjate s stanjem na vašem števcu. V primeru, da je stanje števca nižje kot na računu ali bistveno previsoko bomo napako odpravili v najkrajšem možnem času.

Na višino računa vpliva tudi število električnih aparatov, zato razmislite ali ni povečana poraba morda posledica novih električnih aparatov v vašem gospodinjstvu. Svetujemo vam da nekaj časa spremljate vašo dnevno porabo in si podatke tudi zabeležite ter se prijavite v e-storitve. Porabo električne energije lahko spremljate sami z uporabo brezplačne e-storitve. Na ta način lahko primerjate skladnost obrokov z dejansko porabo. Če sumite, da stikalna ura ali krmilna naprava ne deluje pravilno, nam to sporočite in bomo morebitno napako odpravili.