9 julij 2018

Ugotovili smo, da stikalna ura ob praznikih in dela prostih dnevih nima možnosti preklopa na manjšo tarifo MT. Kako preklopimo na manjšo tarifo?

V kolikor želite uporabljati manjšo tarifo tudi ob praznikih (dela prostih dnevih), oziroma želite preiti na dvotarifni način obračuna električne energije, je potrebno na vašem merilnem mestu namestiti sodoben elektronski števec, ki si ga lahko kupite pri specializiranih prodajalcih. Ti števci že vsebujejo notranjo uro. Priporočamo vam, da v navedenem primeru, pokličete na telefonsko številko splošnih informacij vašega distributerja, kjer bodo preverili ali je morda že nameščen ustrezen števec. Števec bodo ob vašem naročilu in na vaše stroške namestili delavci merilnega oddelka vašega distributerja.