9 julij 2018

Obrazec za sporočanje števčnega stanja