9 júl 2018

Obrazec za sporočanje števčnega stanja