ZAKAJ ZA DOBAVITELJA IZBRATO SKUPINO EUROPE ENERGY

  • skupina Europe Energy je ena od vodilnih skupin na področju upravljanja z energijo. Vedno večja logistična platforma omogoča, da prenaša energijo povsod po Evropi;
  • skrb za obstoječe odjemalce in za nove stranke je vedno na prvem mestu;
  • število novih odjemalcev strmo narašča, kar daje skupini dodaten in nov zagon;
  • strokovno usposobljen kader;
  • jasna in pregledna cena električne energije;
  • okolju prijazno poslovanje (možnost e-računa, trajnika …).