Reševanje pritožb

Energia gas and power d.o.o. kot dobavitelj električne energije zagotavlja svojim odjemalcem pregleden, enostaven in brezplačen postopek obravnave vprašanj, pritožb in reklamacij. Prizadevali si bomo, da na vaše pripombe vedno odgovorimo v čimkrajšem možnem času. Pritožbe sprejemamo samo v pisni obliki in tudi v pisni obliki odgovorimo.

V vaši pritožbi ali vlogi navedite vaše osebne podatke, naslov, podatke o merilnem mestu in razlog pritožbe.

Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovorili najkasneje v roku 8 (osmih) dni.

Če se odjemalec, ki je potrošnik, ne strinja z dokončno odločitvijo dobavitelja, lahko poda pobudo za začetek postopka pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) – pri :

Društvu mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
tel.: 01 306 10 74
elektronski naslov: drustvo.mediatorjev@gmail.com;
spletni naslov: http://www.slo-med.si
kjer lahko tudi pridobi podrobnejše informacije v zvezi s postopki IRPS.

Posredujete nam jih lahko:

email

navadni poštiTovarniška cesta 2A
5270 Ajdovščina

email

elektronski poštiinfo@e-nergia.si (»skeniran« in podpisan dokument v pdf obliki)