Skupina

Zgodovinsko jedro skupine tvori družba Europe Energy, ustanovljena leta 2007. Predstavlja združenje znanja, izkušenj z vodenjem in kapitala večjih delničarjev.

Matteo Ballarin
100%
EUROPE ENERGY HOLDING SRL
100%
EUROPE ENERGY SPA
50%
E-nergia gas &
Power d o. o.
Croatia
70%
e-nergia gas
& Power d o. o.
Slovenia
63%
e-nergia gas &
Power srl
Romania
63%
e-nergia gas &
Power srl
Romania
30%
Le trading as Network for Trading Serbia (100%) E-nergia Gas and Power Montenegro (100%) Le Trading Bosnia Herzegovina (100%) Le Trading Albania (100%)
35%
e-nergia gas
& Power d o. o.
Beograd