Učinkovita raba in obnovljivi viri energije

Informacije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije so dostopne na spletnem portalu Trajnostna energija. Portal na enostaven in pregleden način na enem mestu nudi kakovostne in strokovne informacije, ki uporabnikom na eni strani pripomorejo k učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa nadgrajujejo njihovo poznavanje o obnovljivih virih energije in njihove uporabe.

Informacije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije zagotavljajo tudi:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za nizkoogljično družbo
Agencija za energijo
SODO d.o.o.
EKO SKLAD